KLIMASERVIS OSTRAVA v.o.s.

Veřejná obchodní společnost vznikla z bývalého střediska KLIMATIZACE spadajícího pod NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava v březnu roku 1991. Výše uvedené středisko vzniklo v roce 1971 a od samého počátku se specializovalo na provádění veškerých oprav, seřizování a servisní činnosti klimatizačních zařízení zahraniční výroby.

V roce 1991 pracovníci střediska KLIMATIZACE založili veřejnou obchodní společnost se záměrem využít svých profesionálních zkušeností k poskytování služeb ve svém oboru pro širší okruh zákazníků.

Naše společnost z počátku převzala náplň střediska KLIMATIZACE NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava. V krátké době však rozšířila okruh svých odběratelů o další subjekty v Ostravě a později v celém severomoravském kraji, ČR i v cizině. S rostoucími zkušenostmi se také rozšiřoval předmět činnosti společnosti. Vedle servisní služby klimatizačních, chladicích a vzduchotechnických zařízení, v současné době zajišťujeme komplexní investiční dodávky těchto zařízení v celém sortimentu od malých mobilních jednotek až po klimatizační a vzduchotechnické systémy výrobních, zdravotnických, obchodních objektů a domácností.

Nabízené služby:

Servisní a opravárenská činnost

Zabezpečujeme kompletní servis a údržbu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení: V současné době jsme schopni zajistit výše uvedené služby na zařízení jakéhokoliv typu.

Investičně-dodavatelská činnost

Zabezpečujeme komplexní dodávky nových zařízení a generální opravy stávajících zařízení, výběr vhodného typu klimatizačního nebo vzduchotechnického zařízení pro dané prostředí, včetně studie a projektu, dodávku klimatizačních a vzduchotechnických zařízení na místo určení, montáž, uvedení do provozu, zaregulování, revize a zaučení obsluhy. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis na dodávaná zařízení.

Při dodávkách investičních celků a generálních oprav jsme schopni zajistit tyto akce „na klíč“.

Společnost KLIMASERVIS OSTRAVA v.o.s. se vždy snažila vyhovět všem požadavkům zákazníka, zodpovědět veškeré otázky v našem oboru, seznámit zákazníka s novými výrobky, provozem a obsluhou námi dodávaných zařízení.

S výrobci a jejich generálními dodavateli pro ČR DAIKIN, AIRWELL, LG Electronics CZ, KARMA, LVZ GEA, REMAK, ATREA, VTS CLIMA má KLIMASERVIS OSTRAVA v.o.s. smluvní vztahy přímého zastoupení v ČR pro servisní, montážní a obchodní činnost. Dodávky ostatních zařízení zajišťujeme od velkoobchodních odběratelů.

Servisní, opravárenskou a montážní činnost vykonávají naši zaměstnanci, odborně vyškolení přímo ve výrobních závodech jednotlivých výrobců klimatizační a vzduchotechnické techniky.

Tímto si Vám dovolujeme nabídnout naše služby.